Begraven

Begraven

Bij begraven geeft u het lichaam een mooie herdenkingsplek. Het is een speciale plek waar nabestaanden naartoe kunnen gaan. Een plek die je kunt blijven bezoeken, een plek om herinneringen op te halen en dierbaren te herdenken. Voor het begraven van de overledene kunnen de nabestaanden terecht op een begraafplaats naar keuze. Denkt u hierbij aan de geboorteplaats, de eigen woonplaats of een plaats waar u graag bent.

In Nederland zijn er gemeentelijke begraafplaatsen, kerkelijke begraafplaatsen en natuurbegraafplaatsen. Op de websites van deze begraafplaatsen kunt u de tarieven en voorwaarden vinden.

Een overledene mag volgens de Wet op de Lijkbezorging niet eerder dan 36 uur na overlijden begraven worden en niet later dan 6 werkdagen na de dag van het overlijden. Hier kan van worden afgeweken met toestemming van de officier van justitie en/of de burgemeester. Dit kan zijn om Godsdienstige redenen of als familie uit het buitenland bij de uitvaart aanwezig wil zijn. Rouwcentrum Zuidema regelt voor u de stappen die hiervoor nodig zijn.

Natuurbegraven

Natuurbegraven geeft u de mogelijkheid om midden in de natuur begraven te worden. Het is een plek van herinnering en bezinning en daarnaast geeft de natuur rust en kracht. Hierbij gaat respect voor de overledene hand in hand met respect voor natuur en milieu. Bij natuurbegraven maakt u bewuste keuzes, er mag alleen gekozen worden voor afbreekbaar materiaal voor het behoud van de natuur. Een graf wordt vaak gemarkeerd middels een houten boomschijf. Het is een duurzame manier van begraven.

Wij informeren u graag over alle mogelijkheden.

Rouwcentrum Zuidema ontzorgt u

Een uitvaart zonder zorgen

Eerste stappen na overlijden

Uitvaart regelen

Persoonlijke wensen

Begraven

Cremeren

Nazorg

Contactgegevens

Rouwcentrum Zuidema

Noordhaven 4, 4761 DA Zevenbergen

Aletta Jacobsstraat 8a, 4623 ZB Bergen op Zoom