24 uur p/d - 7 dagen p/w

Direct bereikbaar op :

> 0168 - 40 50 38

Begraven

Voor het begraven van de overledene kunnen de nabestaanden terecht op een begraafplaats naar keuze. Bij de meeste begraafplaatsen kunt u kiezen uit een algemeen graf of een eigen graf.

Een algemeen graf is eigendom van de gemeente. De graven zijn voor degene die geen voorzieningen heeft getroffen of geen eigen-/familiegraf wil. In de praktijk betekent dit dat er in één graf meerdere personen worden begraven, welk geen familieband met elkaar hoeven te hebben. Deze graven geven de nabestaanden vrijwel geen rechten op verlenging van huur. Dit komt omdat deze graven maar voor de minimale wettelijke termijn van 10 jaar worden uitgegeven, waarna ze in principe worden geruimd.

Herbegraven van de stoffelijke resten in een eigen graf is na ruiming bijna altijd mogelijk. Doordat er 2 of soms zelfs 3 mensen in een algemeen graf begraven worden is de ruimte op het graf voor het plaatsen van een individuele grafsteen ook beperkt.

Een eigen graf of een uitsluitend recht op een graf”, zoals het in de wet staat vermeld, betekent echter niet dat de rechthebbende eigenaar is van het graf of de grond. Eigenaar daarvan is altijd de eigenaar van de begraafplaats. Begraafplaatsen geven zo’n graf uit als iemand daar om verzoekt. De termijn van uitgifte van een eigen graf is doorgaans 20 jaar of meer, met mogelijkheid tot verlenging.

Ook in grafmonumenten bieden wij u een ruime keuze. Er zijn enorm veel verschillende mogelijkheden in evenveel verschillende prijsklassen. De monumenten worden vervaardigd uit de beste kwaliteit natuursteen, eventueel aangevuld met andere materialen.

IMG_5506