24 uur p/d - 7 dagen p/w

Direct bereikbaar op :

> 0168 - 40 50 38

Het corona virus

Rouwcentrum Zuidema volgt de richtlijnen en adviezen van het RIVM en de GGD en houdt de berichtgeving hierover nauwlettend in de gaten. Rouwcentrum Zuidema doet er alles aan om ook nu de kwaliteit van de dienstverlening op hoog niveau te houden.

Onze dienstverlening gaat zo veel mogelijk door. Wij houden ons aan de adviezen van het RIVM en gaan er vanuit dat onze gasten het advies van het RIVM ook ter harte nemen. De huidige algemene gedragsregel geldt: blijf met klachten van koorts, verkoudheid of hoesten thuis, om anderen te beschermen, hoe graag je ook aanwezig wilt zijn en afscheid wilt nemen. Moderne communicatiemiddelen kunnen hier een uitkomst zijn. We nemen de hygiënemaatregelen in acht, ook wij zullen geen handen meer schudden. In onze toiletruimtes zijn zeep en papieren handdoekjes beschikbaar. Het wassen van de handen met water en zeep is volgens het RIVM de beste manier om het virus tegen te gaan. Tevens staan in onze rouwcentra desinfectiepompjes.

Maar wat betekent dat als een dierbare overlijdt aan het Coronavirus? En gaat het rouwbezoek en de uitvaart wel door? Hieronder vindt u de belangrijkste en meest gestelde vragen.

Een dierbare overlijdt en is (vermoedelijk) besmet met het Coronavirus. Wat moet ik doen?

U meldt het overlijden bij Rouwcentrum Zuidema, telefoonnummer: 0168-405038 / 0164-236330. Wij zijn 24 uur per dag voor u beschikbaar. Vermeld daarbij dat uw dierbare (vermoedelijk) besmet is met het Coronavirus. Onze uitvaartverzorger zal aan de telefoon ook vragen of u als nabestaande gezondheidsklachten heeft als verkoudheid, hoesten, niezen en koorts. Deze klachten schaart het RIVM als mogelijke signalen voor een besmetting met het Coronavirus. Als dat het geval is, bekijken we samen met u hoe de uitvaart het beste voorbereid en verzorgd kan worden. De overledenenverzorgers zullen beschermende kleding en handschoenen dragen bij het overbrengen en verzorgen van de overledene.

Mogen nabestaanden helpen met de verzorging van de overledene?

Gezien het fysiek onmogelijk is om samen met onze medewerker(s) te verzorgen én anderhalve meter afstand te bewaren, zien we ons genoodzaakt om het helpen bij de verzorging niet toe te staan.

Zijn er beperkingen aan het opbaren van de overledene?

Nee, de overledene mag zowel in het rouwcentrum als thuis opgebaard worden, dit kan in de gekozen uitvaartkist of op een bed.

Is iemand die is overleden aan het Coronavirus, nog besmettelijk?

Het RIVM heeft op deze vraag laten weten, dat het huidige Coronavirus (Covid-19) een nieuw en onbekend virus is. Maar uit onderzoek bij Coronavirussen in het algemeen, blijkt dat de overleving van het virus na overlijden van de patiënt, kort is. Bij lage temperaturen (door koeling) en hoge luchtvochtigheid kan het virus nog tot 3 dagen na overlijden aanwezig zijn. Belangrijker is echter de manier waarop besmetting plaatsvindt: door druppels via hoesten en niezen. De laatste zucht, voor zover dit plaatsvindt, is te zwak om een besmetting te veroorzaken. Na overlijden kan besmetting dus alleen plaatsvinden door het niet uitvoeren van handhygiëne en het niet dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen.

Mag je de overledene een kus geven?

Nee, het is verstandiger om dat niet te doen. Het virus verspreid zich via het slijmvlies. Een kus kan voor besmetting zorgen omdat het virus mogelijk nog een paar dagen actief kan zijn in/op het lichaam van de overledene.

Zijn er beperkingen aan het contact van de nabestaanden met de overledene?   

 Nadat de overledene verzorgd is, zijn er geen beperkingen aan het contact van de nabestaanden met de overledene. Net als anders, wordt goede handhygiëne daarna geadviseerd.   

 Zijn er beperkingen aan het contact met de nabestaanden?

 Momenteel is het advies van kracht om geen handen te schudden. Er zijn verder geen beperkingen aan het contact met de nabestaanden, tenzij zij ook ziek zijn door het nieuwe coronavirus. Gezondheidsklachten (hoesten, kortademigheid, verkoudheid of koorts) kunnen voortekenen zijn dat iemand besmet is. In lijn met de richtlijnen van de overheid adviseert Rouwcentrum Zuidema deze mensen om thuis te blijven. Dan kunnen zij in principe niet bij de uitvaart zijn. Gelukkig zijn er moderne communicatiemiddelen die het mogelijk maken om de uitvaart of afscheidsdienst (digitaal) mee te maken. 

    Alternatieven handen schudden condoleren

In heel Nederland wordt het schudden van handen afgeraden. Het kabinet deed een dringende oproep om elkaar voorlopig geen handdruk meer te geven. Op die manier moet de verspreiding van het coronavirus worden afgeremd.

Er zijn natuurlijk alternatieven voor het handen schudden tijdens een condoleance. Belangstellenden zouden bijvoorbeeld een knikje kunnen geven met hun hoofd en hun condoleance uitspreken. Het condoleren gebeurt ook door een kleine buiging of vriendelijk oogcontact of je hand op het hart leggen, de handen ineen te vouwen voor de borst of met beide handen een handkus te geven zijn ook mooie manieren om uw medeleven te betuigen.

Er zijn ook mogelijkheden om de belangstellenden hun condoleance te laten opschrijven of een digitaal condoleanceregister te openen. Dit alles kunt u met uw uitvaartverzorger bespreken.

We beseffen dat dit alles zeer confronterend is en dat al deze maatregelen het moeilijk of misschien zelfs onmogelijk maken om afscheid te nemen van uw dierbare op de manier die u voor ogen heeft. Desalniettemin zullen wij alles doen wat in onze mogelijkheden ligt, met inachtneming van de geldende regels, om een respectvol afscheid voor uw dierbare te verwezenlijken.